Psühholoogid

Kai Karuimg_8767_200_246

Lastele ja täiskasvanutele psühholoogiline nõustamine ja testimine.

Olen lõpetanud psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis ning töötanud psühholoogina Elva Perekeskuses ja Elva Gümnaasiumis alates 2000. aastast. Samuti oman pikaajalist töökogemust Tartu maakonna nõustamiskomisjoni liikmena. Mul on läbitud lahenduskeskse lühiteraapia kursus, mänguteraapia erinevad kursused ning kognitiiv- käitumusliku teraapia algkursus. Hetkel on käsil kognitiiv-käitumusliku teraapia jätkukursus. Oma töös lähtungi kognitiiv-käitumusliku teraapia ja pereteraapia põhimõtetest. Olen abielus ja peres kasvab kaks last.

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

Katrin Tintimg_8683_200_266

Psühholoogiline nõustamine nii lastele kui täiskasvanutele.

Olen erialalt psühholoog ja kasvatusteadlane. Töötan laste, noorte ja peredega alates 2003. aastast. Oman mänguterapeudi sertifikaati. Läbitud on kognitiiv-käitumusliku teraapia, pereteraapia ja Gordoni perekooli algkursused, motiveeriva intervjueerimise koolitused ja lahenduskeskse lühiteraapia kursus. Olen abielus, peres kasvab kaks poega.

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

Karmen Voolimg_8695_200_233

Psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele.

Olen kliiniline psühholoog. Magistrikraadi omandasin Tartu Ülikoolis. Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse ning 2017. aasta suvel lõpetan põhiõppe. Töös kasutan vajadusel ka pereteraapia ning motiveeriva intervjueerimise algkursustel saadud teadmisi. Oma töös olen kokku puutunud nii laste, noorukite kui ka täiskasvanutega olles töötanud õpilasnõustaja ja psühhiaatriakliiniku ning vanglasüsteemi psühholoogina. Lisaks tegelen vabatahtliku nõustamise ja koolitamisega vaimse tervise teemadel. Olen osalenud seksuaalvägivalla ohvrite tugiliini projektis.

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

Anu Põllusaarimg_8669_200_255

Psühholoogi vastuvõtt, nõustamine, kognitiiv-käitumuslik teraapia täiskasvanutele.

Olen psühholoog, psühhoterapeut. Oman töökogemust nii laste, noorukite kui ka täiskasvanutega. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning esmase erialase praktika omandasin Viljandi Jämejala Psühhiaatriahaiglas. Lisaks olen täiendanud end mitmel erialastel koolitustel, läbitud on lahenduskeskse lühiteraapia kursus, kognitiiv-käitumusliku teraapia põhiväljaõpe ning pereteraapia algkursused. Kuulun Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni.

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

Ülle Lepikimg_8679_200_268

Psühholoogi vastuvõtt ja nõustamine, teraapiad lastele ja täiskasvanutele.

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

 

Ivika Born

Noorte ja täiskasvanute psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine. 

Olen erialalt psühholoog, oman magistrikraadi psühholoogias ning kõrgharidust majanduses, täiendasin end 5 aastat gestaltteraapia alal Taanis (Gestalt Institute of Scandinavia). Olen spetsialiseerunud karjäärinõustamisele ning kompetentside hindamisele, viinud läbi koolitusi tööle kandideerimisest, enese esitlemisest ning isikubrändi loomisest, raamatu „CV Meistriklass“ autor ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige. Võid minuga julgesti ühendust võtta, kui vajad tuge eriala valikul või töö otsimisel ning soovid suurendada teadlikkust endast nii töö- kui eraelus. Täiendavalt oman rahvusvahelist liikluspsühholoogia alast väljaõpet (DEKRA), tegelen alkoholi ning üldiste riskikäitumisilmingutega isikute grupi- ja individuaalnõustamistega ning kuulun rahvusvahelisse liikluspsühholoogide assotsiatsiooni TPI (Traffic Psychology International). Lisaks olen psühholoogia lektor (isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, kognitiivne psühholoogia) Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

Epp Laugaste-Poobus

Täiskasvanutele kliinilise psühholoogi vastuvõtt, psühhoteraapia, isiksushäireid ja kognitiivseid funktsioone puudutavad diferentsiaal-diagnostlised uuringud.

Olen kliiniline psühholoog ning oman ka kliinilise kohtu- ja korrektsioonipsühholoogi kutset ja Europsy kvalifikatsiooni tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja omandanud samas magistrikraadi. Töös klientidega kasutan kognitiiv-käitumusteraapia ja pereteraapia algtasemel õpitut. Hetkel arendan ennast superviisoriõppes Rahvusvahelises Coachingu ja Supervisiooni Instituudis.

Minu vastuvõtule registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

 

Tähe Rootsmäe-Sööt

Olen kliiniline pühholoog ja pereterapeut. Töötan täiskasvanute ja perede/paaridega.

Psühholoogia bakalureuse ja magistrikraadi omandasin Tartu Ülikoolis. Ülikooliõpingute ajal asusin tööleViljandi Haiglasse, kus tegelesin peamiselt eakate ning laste ja nende peredega. Samuti on mul olnud hea meel töötada aastaid SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriahaiglas, kus kohtun teraapiaks nii inimestega individuaalselt kui ka peredega ning teostan kognitiivsete funktsioonide ja isiksuse uuringuid. Minu läbitud teraapiakoolituste hulka kuuluvad Perekonnapsühhoteraapia pädevuskoolitus, Lahenduskeskne lühiteraapia ning Kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursused. Olen abielus ning pisikese tütre ema.

Minu vastuvõtule registreeri telefonil 55 979 815 või kirjuta meiliaadressile tahe.rootsmae@gmail.com
Minu ja minu vastuvõttude kohta leiad täpsemat infot siit.