Uuringud

E.G.U. Erapraksises on eelneva kokkuleppe alusel võimalik teha järgmisi psühholoogilisi uuringuid:

- Isiksuse uuring

- Kognitiivse funktsiooni uuring

- Vaimse tervise kompleksuuring

Uuringute eest tasumine toimub hinnakirja alusel.

Eesti Haigekassa võtab tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

Uuringutele registreeri telefonidel 7420 660 või 55 00 355 või kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee