Klienditeeninduse standard

Teeninduskvaliteedi tagamiseks ja patsientide rahulolu tagamiseks on loodud E.G.U.Erapraksis OÜ klienditeeninduse standard.

Patisenti informeeritakse tervishoiuteenuse osutamise osas nii suuliselt kui ka kirjalikult täites kliendi/ patsiendi üldise teavitamise ja nõusoleku võtmise vormi. Patsientidele tehakse teatavaks asutuse klienditeeninduse standard, mis sisaldab:

  • patsiendi informeerimise korda tervishoiuteeninduse osas
  • patsiendi õigeaegse teavitamise korda ravijärjekorda registreerimisel, tervishoiuteenuse osutajate vahelisel suunamisel ning tervishoiutöötaja asendamisel
  • suhtlemist patsienti ja tema omastega
  • patsiendi õigusi ja kohustusi
  • kaebuste registreerimise, lahendamise ja patsiendile tagasiside andmise kohale

Klienditeeninduse standardiga on kõikidel patsientidel õigus tutvuda aadressil Kivi 25-1.