Vastuvõtuinfo

 

E.G.U. Erapraksis on Eesti Haigekassa lepinguline partner. Raviteenuseid osutatakse nii lähtudes Haigekassaga sõlmitud lepingu mahust ja tingimustest kui ka isiku soovil tasulise vastuvõtuna.

Raviteenuseid osutatakse nii plaaniliselt kui erakorraliselt:

  • Erakorraliselt antakse vältimatut abi.
  • Plaaniline vastuvõtt toimub ravijärjekorra alusel. Järjekorda registreerimisel on kliendil võimalik valida kas haigekassa poolt tasustatava või tasulise visiidi vahel.
  • Ravijärjekorda registreerimisel pakutakse kliendile esimest vaba aega sõltumata sellest, kas tegu on tasulise või haigekassa poolt tasustatava visiidiga. Tasulise visiidi aega pakkudes teavitatakse klienti sellest ning tutvustatakse visiidi maksumust. Info tasulise visiidi maksumuse kohta on leitav meie hinnakirjast.
  • Kliendil on õigus keelduda tasulisest visiidist ning paluda haigekassa poolt tasustatava visiidi aega (ooteaeg võib olla oluliselt pikem).

Täpsema info ravijärjekorda registreerimise kohta leiate siit.