Ann-Marii Vilk

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning õpin magistriõppes psühholoog-nõustaja suunal.

Lisaks psühholoogina töötamisele viin Tartu Ülikoolis läbi nõustamise põhialuste kursust. Olen mitu aastat olnud vabatahtlik nõustaja MTÜ lahendus.net portaalis ning olen seal ka mentor alustavatele nõustajatele.

Varasemalt olen töötanud koolis nõustajana, TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliinikus tegevusjuhendajana, viinud läbi noorte psühhohariduslikku gruppi ning käinud koolides vaimse tervise loenguid andmas.


Osalen regulaarselt nii grupi- kui erasupervisioonides ning olen läbinud erinevaid lühemaid täienduskoolitusi. Nõustamistöös pean oluliseks kliendikesksust ning julgust abi küsida ja end täiendada.


E.G.U. Erapraksises pakun psühholoogilist nõustamist täiskasvanutele, noortele ja lastele.

Minu vastuvõtule saab registreerida telefonil 550 0355 või meiliaadressil info@eguerapraksis.ee