Lastepsühhiaatri vastuvõtt

Alates 1. juunist 2021 rakendatakse laste- ja noorukitepsühhiaatri kättessaadavuse tagamiseks nn sõela, mis praktikas toimuks kahel moel:

  1. Saatekirjata erialal vaimse tervise abi saamiseks pöörduv patisent registreeritakse esmalt alati vaimse tervise õe vastuvõtule. Õde saab korraldada patsiendi edasist raviteekonda vajaduse põhiselt, kaasates asjakohaseid spetsialiste (nn ravimeeskonda) ja/või suunates vajadusel lastepsühhiatrile.
  2. Perearst saab vormistada laste- ja noorukitepsühhiaatrile e-konsultatsiooni saatekirja tervise infosüsteemi vahendusel. Edasi on kaks võimalust:
    1. psühhiaater koostab vastuse ja perearst jätkab patsiendi ravi vastavalt erialaarsti või ravimeeskonna suunistele;
    2. keerulisematel juhtudel psühhiaater võtab patsiendi üle ja ravi jätkub ravimeeskonna koostatud raviplaaniga psühhiaatri juures.

Muudatus on kooskõlastatud Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Perearstide Seltsiga.

Lastepsühhiaatri vastuvõtt sisaldab järgnevaid tegevusi:

– vestlus lapse vanematega ja lapsega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
– haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
– ravi määramine;
– nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
– nõustamine elukorralduse kohta;
– ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
– teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine
– patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
– muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

Lastepsühhiaatri teenust osutavad meie lastega tegelevad psühhiaatrid.

Lastepsühhiaatri vastuvõtule saate registreerida telefonil 55 00 355 või kirjutades meiliaadressile info@eguerapraksis.ee

NB! Lastepsühhiaatri esimesele vastuvõtule tulles palume kaasa võtta kooli või lasteaia iseloomustuse.