Hinnakiri

E.G.U. ERAPRAKSIS OÜ TEENUSTE HINNAKIRI

KEHTIV ALATES 01.12.2021

 

VASTUVÕTU TINGIMUSED HAIGEKASSA KINDLUSTUST OMAVALE PATSIENDILE HAIGEKASSA POOLT KINDLUSTATUD VISIITIDEL

Vastuvõtuaega on võimalik tühistada hiljemalt visiidile eelneval tööpäeval kella 16ni.  Hilisema teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu.

Õigeaegselt tühistamata Haigekassa visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.

Teenuse nimetus

Teenuse hind (EUR)

Märkused

Psühhiaatri vastuvõtt*

5

visiiditasu visiidil

Vaimse tervise õe vastuvõtt*

5

visiiditasu visiidil

Psühholoogi vastuvõtt**

5

visiiditasu visiidil

* Haigekassas kindlustatule näidustuse korral ja üldises järjekorras piisava lepingumahu olemasolul;  esmane kuni  45 min.

** Haigekassas kindlustatule eriarsti suunamisel näidustuse korral ja üldises järjekorras piisava lepingumahu olemasolul;  kestvus 45 min.

Visiidi aja ületamisel rakendub lisatasu 5 eurot kliendi nõusolekul.

Erandjuhtudel on õigus meditsiinilisel ja/või sotsiaalsel näidustusel osutada teenust tasuta.

TASULINE VASTUVÕTT

Isik ei oma ravikindlustust, isik ei soovi avaldada oma andmeid, psühholoogi vastuvõtule või psühhoteraapiasse tulevad suunamiskirjata isikud, isik soovib oma ravi eest ise tasuda, tervisliku seisundi hindamiseks relvaloa või muu loa saamiseks. Samuti teenused, mida Eesti Haigekassa ei rahasta.

Tasulisele teenusele aega  broneerides tuleb tasuda esitatud arve  sama tööpäeva lõpuks. Tasutud arve  alusel  saadetakse  kliendile info talle sobival viisil kinnitatud aja kohta.

Tasulist vastuvõtuaega on võimalik tühistada  hiljemalt 48 h (kaks tööpäeva) enne kinnitatud vastuvõtu aega  tööpäeval kella 16ni. Hilisema teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma          tasulise teenuse eest täies mahus.

Teenuse nimetus

Teenuse hind (EUR)

Märkused

Psühhiaatri esmane vastuvõtt’ *

100

visiidi kestvus kuni 45 minutit

*Psühhiaatri esmane vastuvõtt –dr Elmet, dr Graf,  dr Uibo, dr Taal, dr Pihlau

150

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühhiaatri korduv vastuvõtt *

55/75

visiidi kestvus kuni 20/40  minutit

*Psühhiaatri korduv vastuvõtt –  dr Elmet, dr Graf,  dr Uibo, dr Taal, dr Pihlau

75/100

visiidi kestvus kuni 30/ 45 minutit

Vaimse tervise õe esmane vastuvõtt

50

viisiidi kestvus kuni 45 minutit

Vaimse tervise õe korduv vastuvõtt 

50/30

visiidi kestvus kuni 45/ 20 minutit

Psühholoogi esmane vastuvõtt

75

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühholoogi korduv vastuvõtt (sh individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia)

60

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Paari/pere psühhoteraapia

200 visiidi kestvus kuni 90 minutit

Psühholoogiline uuring

300 visiidi kestvus kuni 120 minutit
     

MUGAVUSTEENUSED

Mugavusteenuseid osutatakse isiku soovil ravijärjekorra väliselt ning teenuse vajadus on kas erandlik või erakorralisest vajadusest lähtuv. Sh esmase või korduva vastuvõtu järgselt korduv visiit samal päeval, kui isikul puudub meditsiiniline näidustus. Teenuse osutamiseks peab spetsialist tegema omapoolseid täiendavaid muudatusi (nt muutma päevaplaani, tegema vastuvõtt väljaspool tööaega vms).

Mugavusteenust osutatakse nii kiiresti kui võimalik (võimalusel ka samal päeval).

Mugavusteenuse broneerimiseks tasub patsient ettemaksuarve.

Mugavusteenuse visiidile mitte tulemise korral ettemaksu ei tagastata!

Teenuse nimetus

Teenuse hind (EUR)

Märkused

Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel

200

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel – dr Uibo, dr Taal, dr Elmet

300

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Psühholoogiline uuring eritingimustel

400

visiidi kestvus kuni 120 minutit

Psühhiaatri konsultatsioon

30

e-kirja, kirja või telefoni teel konsulteerimine, retsepti uuendamine

ainult eelneval kokkuleppel arstiga

Individuaalne psühhoteraapia eritingimustel

150

visiidi kestvus kuni 45 minutit

Paari/pere psühhoteraapia eritingimustel

/psühholoog/

200

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Paari/pere psühhoteraapia eritingimustel

/psühhiaatriga/

300

visiidi kestvus kuni 90 minutit

Teenuste sisu kohta saab täiendavat infot E.G.U. Erapraksis OÜ kodulehelt www.eguerapraksis.ee ja telefoni teel 55 003 55.

Teenuste kvaliteedi osas on klientidel võimalus pöörduda ettepanekute ja/või kaebustega E.G.U. Erapraksis OÜ juhtkonna,
Eesti Haigekassa ja Terviseameti poole.

 

Eesti Haigekassa kontaktid: infotelefon 16363, e-post: tartu@haigekassa.ee

Tervishoiuameti kontaktid: infotelefon 6 509 840, e-post: info@tervishoiuamet.ee

 

Hinnakiri on kinnitatud E.G.U. Erapraksis OÜ juhatuse poolt.

Juhatuse liige: Lille Uibo