Dr Veronika Elmet

Psühhiaatri vastuvõtt, nõustamine

Olen psühhiaater. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala lõpetasin 1995 ning psühhiaatria residentuuri aastal 2004. Täiendväljaõppena olen lõpetanud süsteemse pereteraapia põhikoolituse aastal 1998. Pereterapeudi pädevust oman alates aastast 2000 ja kognitiiv-käitumisterapeudi pädevust alates aastast 2002. Lisaks olen lõpetanud Helsingi rakenduskõrgkoolis Stadia seksuaalnõustaja koolituse aastal 2003 ning seejärel Jüväsküla Polütehnikumis seksuoloogia kahe aastase täiendõppe aastal 2006. Helsingi Ülikoolis omandasin noorukitepsühhiaatria eriala, misjärel töötan alates 2004. aastast noorukite psühhiaatrina Soomes. Olen kirjutanud ajakirjadele artikleid, mis käsitlevad psühhoteraapiat, pereproblemaatikat ning inimese seksuaalsust. Samuti olen raamatu „Seksuaalsus Eestis“ ühe peatüki autor.

Minu vastuvõtule registreerimiseks  kirjuta meiliaadressile info@eguerapraksis.ee