Patsiendi õigused ja kohustused

Õigused: 

  • saada järgnevat teavet nii suuliselt kui ka kirjalikult: minu/minu poolt esindatava kliendi/patsiendi läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest vastava kliinilise pildi ja diagnoosi ning ravivõimaluste selgumisele;
  • keelduda punktis 1 toodud teabe vastuvõtmisest, kui sellega ei kahjustata minu/patsiendi ega teiste isikute õigustatud huve,
  • lasta tervishoiuteenust osutada üksnes vastaval nõusolekul,
  • võtta antud nõusolekud mõistliku aja jooksul enne tervishoiuteenuse osutamist tagasi,
  • keelduda pakutud ravist, uuringust vms ja soovida arutada alternatiivseid lahendusi,
  • saada teisest arvamust,
  • tutvuda asutuse klienditeeninduse standardiga;

Kohustused:

  • avaldada tervishoiuteenuse osutajale oma parima arusaama järgi tervishoiuteenuse osutamiseks kõik vajalikud asjaolud ja teabe,
  • osutada tervishoiuteenuse osutajale lepingu täitmiseks vajalikku kaasabi;
  • tasuda temale osutatud teenuste eest kokkulepitud või üldiselt kehtestatud tasu.