E.G.U. Erapraksis OÜ kodukord

E.G.U. Erapraksis OÜ kodukord

Ootealale sisenemiseks tuleb välisjalatsid jätta esikusse vaibale. Soovi korral saab
kasutada kohapeal olevaid korduvkasutatavaid susse või võtta kaasa enda
vahetusjalatsid.
Ootealal võib viibida vaid vastuvõttu ootav klient (ja kliendi saatja, kui see on vajalik
kliendi tervislikust seisundist tulenevalt).
Palume ooteruumis vaikust!

Vastuvõtt
 Kohale tulla mitte varem kui 5 – 10 minutit enne vastuvõtu algust, et vältida
ooteruumis nn „kuhjumist“ ja tagamaks nii enda kui teiste klientide privaatsust.
 Vastuvõtt toimub määratud aja ulatuses, hilinemisel teenusele arvestatud aeg
edasi ei lükku.
 Broneeritud vastuvõtuaeg, sõltuvalt vastuvõtu pikkusest, sisaldab ka
spetsialisti tööd pärast seda, kui klient on kabinetist lahkunud (näit 30-
minutiline vastuvõtuaeg sisaldab kuni 20 minutit vestlust ja 10 minutit
spetsialisti tööd). Määratud aja ületamisel rakendub lisatasu.
 Alkoholi- või narkojoobes vastuvõtule ilmunud kliente ei teenindata,
broneeritud vastuvõtuaja eest tuleb ikkagi tasuda.

Vastuvõtu tühistamine
Iga kliendi kohustus on enda visiidiaega ise meeles pidada ja aja mittesobivuse
selgudes tühistada kokkulepitud aeg esimesel võimalusel.
Varajane vastuvõtuaja muutmine / tühistamine võimaldab administraatoril spetsialisti
tööaeg paindlikult ümber korraldada, sh pakkuda vabanenud aega ootel olevale
kliendile. Mõjuva põhjuseta viimasel minutil vastuvõtuajast loobumine või teatamata
mitteilmumine raiskab spetsialistide ressurssi.

 Haigekassa osalusega vastuvõtuaega on võimalik tühistada hiljemalt
visiidile eelneval tööpäeval kella 16ni. Hilisema teatamise või teatamata

mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu. Õigeaegselt
tühistamata Haigekassa osalusega visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid
teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.
 Tasulist vastuvõtuaega on võimalik tühistada hiljemalt 48 h (kaks
tööpäeva) enne kinnitatud vastuvõtuaega tööpäeval kella 16ni. Hilisema
teatamise või teatamata mitteilmumise korral on klient kohustatud tasuma
tasulise teenuse eest täies mahus.
 Mugavusteenust tühistada ei saa, mugavusteenuse visiidile mittetulemise
korral ettemaksu ei tagastata.
 Kui klient ei ilmu määratud ajal vastuvõtule, siis võetakse temaga telefoni teel
ühendust ja võimaldatakse kaugvastuvõttu määratud aja raames.
 Arve toimunud kaugvastuvõtu / mitteilmumise eest saadame samal tööpäeval.

Tasumine
 Kohapeal saab tasuda sularahas, puudub kaardimakse võimalus.
 Visiiditasu tuleb tasuda enne vastuvõttu.
 Tasulisele teenusele aega broneerides tuleb tasuda esitatud arve sama
tööpäeva lõpuks. Ettemaksuarve tasumine kinnitab broneeringu.
 Mugavusteenuse broneerimiseks tasub patsient ettemaksuarve.

Administraator vastab
 telefonile: E-N 9.00-17.00
R 9.00-15.00
 e-kirjale: 3 tööpäeva jooksul